Werkwijze

Vooraf

Neem bij het eerste gesprek de verwijsbrief, een geldig legitimatiebewijs en een verzekeringspas of -polis mee.

Intake

Ik start een psychotherapeutische behandeling met een uitvoerige intake. Deze bestaat uit een kennismaking en verkenning van de hulpvraag en het in kaart brengen van uw klachten. Daarna nodig ik u uit om een biografische vragenlijst en een klachten/probleemlijst in te vullen. Mochten we samen denken dat we goed met elkaar aan het werk kunnen, start de behandeling.

Behandelplan

De volgende stap is dat behandeldoelen worden opgesteld en ik aangeef welke behandelvorm daar het beste bij aansluit. Soms zijn hiervoor twee of meer gesprekken nodig. Onderdeel van het behandelplan is een (werk)diagnose. Met uw toestemming stuur ik het behandelplan ook naar uw huisarts.

Behandelfase

Normaal gesproken plannen we in het begin wekelijk een therapiesessie. In een latere fase van de behandeling zal er doorgaans meer tijd tussen de sessies zitten. Een sessie duurt 60 minuten. Als we bepaalde ervaringsgerichte oefeningen of EMDR (een vorm van traumabehandeling) gaan opstarten duurt een sessie doorgaans 90 minuten. Afhankelijk van de behandelvorm kan ik u vragen na de sessie een verslag(je) te schrijven hoe u de dagen na de sessie hiermee bezig bent geweest.

Routine Outcome Measurement (ROM)

GGZ-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten bij aanvang van de behandeling, tussentijds en aan het eind van de behandeling digitale vragenlijsten te laten invullen. Dit wordt een ROM-meting genoemd en met deze metingen kan meer zicht komen op het effect van de behandeling op de klachten. De ROM-metingen worden met je besproken en komen in je dossier. Bij afsluiting van de behandeling wordt naast een ROM vragenlijst (de eindmeting) ook gevraagd een vragenlijst in te vullen m.b.t. uw tevredenheid over de behandeling. Ook tussentijds wordt de behandeling regelmatig geëvalueerd.