Vergoedingen

Vergoedingen

Na een verwijzing van de huisarts voor gespecialiseerde GGZ-zorg wordt psychotherapie in elk geval ten dele vergoed vanuit het basis pakket van de zorgverzekering. Er is geen beperking aan het aantal therapiegesprekken dat vergoed wordt. De behandeling wordt per maand aan u gefactureerd. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig. Ga voor meer informatie naar Tarieven.

Als beginnende vrijgevestigde psychotherapeut werk ik vooralsnog contractvrij. Dit betekent niet dat uw zorg niet vergoed wordt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft gekozen. Heeft u voor 2023 een volledige (100%) restitutiepolis afgesloten, dan worden de kosten van uw behandeltraject meestal (bijna) volledig vergoed. Een restitutiepolis is over het algemeen duurder dan een naturapolis. U heeft dan echter wel een volledige vrije artsenkeuze en uw behandeling wordt volledig vergoed. Lees hier meer over op de website contractvrije psycholoog. Op de website van Radar staat ook een overzicht van de restitutiepolissen die voor 2023 afgesloten kunnen worden. Indien u een andere polis heeft (bijvoorbeeld een budget-, natura- of een gemengde polis) dan wordt meestal ten minste 70% van de kosten vergoed. Ik raad u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar als u hier vragen over heeft.

Eigen risico

Elk jaar zal de zorgverzekeraar eerst je eigen risico aanspreken wanneer je gebruik maakt van zorg. Dit eigen risico bedraagt in 2023 385 euro (mits je dit niet zelf verhoogd hebt). Houd er dus rekening mee dat wanneer je nog geen zorg vergoed hebt gekregen in dit jaar, de zorgverzekeraar eerst dit bedrag zal inhouden op de vergoeding. De consumentenbond geeft hier uitleg over het eigen risico.

Niet verzekerde zorg

Bepaalde klachten vallen niet onder verzekerde zorg. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingsstoornis/burn-out klachten, rouw, identiteitsproblemen en levensfaseproblemen. Deze klachten kunnen wel bij ons behandeld worden, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Lees er meer over op de pagina Tarieven.

Keuze zorgverzekering

Aan het einde van ieder jaar kunt u een nieuwe verzekeringspolis afsluiten. Mocht u willen overstappen, dan is het goed twee data in de gaten te houden. Vóór 1 januari dient u uw huidige verzekering te hebben opgezegd. Vóór 1 februari van datzelfde jaar moet u een nieuwe verzekeraar hebben gekozen. Voor het eventueel kiezen van een nieuwe verzekering, kunt u gebruikmaken van het overzicht van de contractvrije psycholoog voor 2023. Aan de overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Verhindering/annulering afspraak

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren per e-mail of telefoon te laten weten. Zo niet, dan wordt € 50,- als no show-tarief in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Vanwege COVID-19 maatregel is het mogelijk uw afspraak om te zetten naar beeldbellen.