Aanmelden

Wachttijden

Ik heb momenteel een aannamestop. Dat betekent dat ik geen nieuwe clienten aan kan nemen. Je kan mogelijk wel bij een van mijn collega's terecht. Rijksstraatweg251

 

Kijk hier mocht u het niet eens zijn met de wachttijd.

Bent u cliënt?

U heeft een schriftelijke verwijzing van uw huisarts nodig. Hierin moet vermeldt staan of het een verwijzing voor de generalistische basis GGZ (BGGZ) of gespecialiseerde GGZ (SGGZ) betreft. Bij voorkeur staat er enige aanvullende informatie in de verwijzing, zoals klachtenbeloop, eerdere behandelingen etc. Vervolgens kunt u zich aanmelden door een bericht op de contactpagina achter te laten of een  e-mail te sturen. Graag ontvang ik een korte beschrijving van uw vraag. Ik zal vervolgens, doorgaans op vrijdag, contact met u opnemen.

Bent u verwijzer?

Informatie-uitwisseling en overleg met verwijzers is voor mij belangrijk. Met toestemming van de cliënt zal ik u schriftelijk informeren over de behandeling. Wilt u met mij overleggen en de cliënt is hiermee akkoord, dan mag u natuurlijk contact met mij opnemen. Dat kan telefonisch, maar ook door een bericht op de contactpagina achter te laten of een e-mail te sturen.